ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้สอบได้นักสื่อสารมวลชน20042566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar