ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
นักสื่อสารมวลชน07042566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar