ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ สปข.101122565.pdf |


คะแนนโหวต :