ตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤษภาคม 2564 เข้าบัญชีแล้ววันนี้

วันที่ 7 พ.ค. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ 7 พ.ค. 2564 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
  • ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 เม.ย. 2564
  • จ่ายตรงงวดจำนวน 600 บาทต่อเดือน
  • จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ์

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 02-651-6534, 02-651-6920, 02-651-6902 หรือ 02-255- 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) และศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง.คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม