พ.ร.บ.แก้เกณฑ์อายุเด็กไม่รับโทษทางอาญา-จราจรทางบก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กำชับเรื่องบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2550 ภายใต้แนวทางสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยีเสริมสร้างบุคลากรในประเทศ ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็วด้วย พร้อมเน้นย้ำว่าเคยมอบนโยบายส่งเสริมการปลูกไผ่ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจและอาหารในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ป่า รวมทั้งในค่ายทหารด้วย

นายธนกร กล่าวต่อว่า นายกฯ เน้นย้ำให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันสร้างความรับรู้เรื่องกฎหมายที่สำคัญ ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 29 พ.ศ. 2565 การแก้ไขเกณฑ์ของอายุที่อายุเด็กโดยไม่ต้องรับโทษทางอาญา จากไม่เกิน 10 ปี เป็นไม่เกิน 12 ปี และการแก้ไขเกณฑ์อายุของเด็กที่ใช้มาตรการอื่นแทนการรับโทษทางอาญา จากไม่เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่เกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 8 พ.ค. 2565

นายธนกร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยของประชาชน เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย การจัดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก การป้องกันการแข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 4 ก.ย. 2565


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar