เปิด 6 มาตรการใหม่เดินทางเข้าไทยดีเดย์ 1 พ.ค. 65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ประเทศไทยจะมีมาตรการใหม่ในการเข้าประเทศ 6 มาตรการ ประกอบด้วย

1. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจใดๆ เพิ่มเติม (แต่แนะนำให้ผู้โดยสารตรวจ ATK หากมีอาการ)

2. ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบถ้วน สามารถตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจใดๆ เพิ่มเติม เช่นเดียวกับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว หากผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่มีผลตรวจ จะต้องเข้าทำการกักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรคระบุและจะต้องทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ของการกักตัว

3. ผู้โดยสารทุกคนต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครองโควิด-19 หรือจดหมายรับประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ที่มีระยะคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้ประกันนี้ในการรักษาอาการของโควิด-19 หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ

4. ผู้โดยสารจะต้องจัดส่งเอกสารการฉีดวัคซีน หรือการตรวจและประกันในระบบ Thailand Pass ก่อนการเดินทางและเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ วผู้โดยสารจะได้ QR Code เพื่อให้แสดงต่อสายการบิน หากไม่มี QR Code นี้ สายการบินอาจปฎิเสธการรับขนส่งผู้โดยสารได้

5. สายการบินจะต้องทำการตรวจสอบผู้เดินทางว่ามี QR Code จากระบบ Thailand Pass ก่อนรับเป็นผู้โดยสารมากับอากาศยาน และหากพบว่าผู้โดยสารเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยไม่มี QR Code สายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งผู้โดยสารกลับประเทศต้นทาง

6. สนามบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น การให้สวมหน้ากาก การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าหรือออก ตามที่รัฐบาลได้สั่งการอย่างเข้มงวด ฯลฯ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ในวันที่ 29 เม.ย. 2565 ตนเตรียมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พ.ค. 2565 โดยจะตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ฝั่งตะวันตก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ณ จุดตรวจหนังสือเดินทาง ฝั่งตะวันออก รวมทั้งจุดตรวจศุลกากร และพื้นที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ จะรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมการดำเนินการตามโยบายการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ของหน่วยงานต่างๆ ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และประชุมผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ร่วมกับท่าอากาศยานอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง ,ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ,ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ,ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ตด้วย.คะแนนโหวต :