ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ธันวาคม 2565 โดยแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/จุดรับบริจาคโลหิตที่อยู่ใกล้เคียง

โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กอ.รมน. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดโครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ที่แพร่ระบาดในสังคมไทย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาล/จุดรับบริจาคโลหิตที่อยู่ใกล้เคียง/สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

หรือ ค้นหารายชื่อโรงพยาบาลที่มีการรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศ

 คะแนนโหวต :