สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ บ.เอกชนไทยและญี่ปุ่น ส่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุแผ่นดินไหว จ.อิชิกาวะ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และบริษัทเอกชนไทยและญี่ปุ่นที่นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากประเทศไทย ได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว จังหวัดอิชิกาวะ ครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Organization หรือ NPO) YOU-I และองค์กร NPOs ในพื้นที่ เพิ่มเติมจากการส่งสิ่งของช่วยเหลือไปในพื้นที่เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

เครื่องอุปโภคบริโภคที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยเพิ่มเติมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลากระป๋องไทยแบบปลาอิวาชิและแบบปลาซาบะ 500 ชุดบรรจุใน 5 ลัง น้ำดื่มขนาด 2 ลิตร จำนวน 500 ขวดบรรจุใน 80 ลัง อาหารว่างประเภทขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ จำนวน 1 ลัง รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น เช่น ยาแก้หวัด ยาลดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ทิชชูเปียก จำนวน 1 ลัง ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท PK Siam ในการส่งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไทยไปให้ผู้ประสบภัย ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (มาม่าไทย) รสต้มยำและรสเย็นตาโฟ 1,200 คัพบรรจุใน 50 ลัง น้ำมะพร้าวไทย 2,400 กล่องบรรจุใน 80 ลัง น้ำส้ม Malee 1,200 กล่องบรรจุใน 30 ลัง และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Kitoku Shinryo สนับสนุนข้าวหอมมะลิพร้อมทาน 260 แพคบรรจุใน 26 ลัง และข้าวเหนียวพร้อมทาน 240 แพคบรรจุใน 10 ลัง

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับการสนับสนุนข้าวสารไทยบรรจุถุงจากบริษัทวรรณภพ จำนวน 20,000 กิโลกรัม บรรจุในถุง 4,000 ถุง ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งความช่วยเหลือไปให้แก่ผู้ประสบภัยได้เพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar