พล.ต.อ.พัชรวาทฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ที่ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ที่ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการขนาด 2,623 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน

โดยการดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน  แบ่งงานเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน ด้วยการขุดลอกดินเพิ่มเติม และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ การปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการ ให้เดินทางเข้าออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และ การพัฒนาเป็น ศูนย์รวมกีฬาทางน้ำ และแหล่งศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คาดว่าจะใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 3,500 ล้านบาท ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กรมชลประทาน ก็จะส่งมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ดูแลพื้นที่ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar