กรมปศุสัตว์ บุกทลายแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์เถื่อน ใน จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งแก้ไขปัญหาอาหารสัตว์ราคาแพง

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบแหล่งผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเบาะแสว่า มีการผลิตและขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตผลิตฯ และขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ได้อายัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องสงสัย จำนวน 12,000 กิโลกรัม และเครื่องบด เครื่องผสมอาหารสัตว์ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ และให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกอายัดไว้ หากไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีราคาแพง ต้นทุนในการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ส่งเสริม และใช้วัตถุดิบทดแทนภายในประเทศ ในการผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจน กำกับ ดูแล ด้านคุณภาพมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์ และผู้บริโภค และหากพบการกระทำผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ทาง Application DLD 4.0

 

#กรมปศุสัตว์ #อาหารสัตว์ #เพจบอกข่าวเล่าเรื่อง #สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 #กรมประชาสัมพันธ์ #PRD1


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar