เตือนภัย! มิจฉาชีพปลอมไลน์ และเว็บไซต์ ของ กบข. อ้างติดต่อเพื่อ “จ่ายเงินปันผล”

เตือนภัย! มิจฉาชีพปลอมไลน์ และเว็บไซต์ ของ กบข. อ้างติดต่อเพื่อ “จ่ายเงินปันผล”

ขณะนี้มี 'มิจฉาชีพ' ได้พยายามหลอกลวงสมาชิก โดยใช้วิธีปลอมไลน์ “กองทุน กบข. GPF” และปลอมเว็บไซต์ กบข. เพื่อให้สมาชิกหลงเชื่อ พร้อมทั้งได้ใช้โทรศัพท์หรือไลน์โทรหาสมาชิก แจ้งเรื่องการ ‘จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตาม กบข. ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้สมาชิก สำหรับการจ่ายเงินคืนสมาชิก กบข. จะจ่ายเงินต้นพร้อมผลประโยชน์เมื่อสมาชิกออกจากราชการ หรือเกษียณครั้งเดียวเท่านั้น จึงขอให้สมาชิก และประชาชนทั่วไป เพิ่มความระมัดระวังมิจฉาชีพ

โดยช่องทางติดต่อทางการของ กบข. หรือ LINE Official Account คือ @gpfcommunity จะมีเครื่องหมายโล่สีเขียวหน้าชื่อบัญชี เพื่อยืนยันบัญชีทางการ และเว็บไซต์ทางการ กบข. คือ gpf.or.th เท่านั้น

#เตือนภัย #เพจบอกข่าวเล่าเรื่อง #สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 #กรมประชาสัมพันธ์ #PRD1


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar