ครม. ลดภาษีสรรพสามิต น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ลงลิตรละ 1 บาท รวม 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย. นี้

รองนายกฯ พีระพันธุ์ เผย ครม. มีมติเห็นชอบปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล์ 95 และเบนซินแกสโซฮอล์ 91 ลงลิตรละ 1 บาท รวม 3 เดือน มีผล 7 พ.ย. 66

วันนี้ (31 ตุลาคม 2566) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เสนอเรื่อง การปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทาง ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังในเรื่อง การปรับลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งแต่เดิม กระทรวงพลังงานได้เสนอแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเสนอว่าจะปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร แต่หลังจากที่ได้ไปทำงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับทราบจากกระทรวงการคลังว่า ภาษีสรรพสามิตไม่ได้แบ่งแยกสำหรับน้ำมันแกสโซฮอล์ 95 กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 โดยเป็นอัตราเดียวกัน ถ้าลดราคาก็ต้องลดหมด ไม่ได้แยก ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่าไม่สามารถที่จะปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตลง 2.50 บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทได้ จึงได้หาทางออกร่วมกัน

จึงได้เสนอการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ทั้ง 91 และ 95 ลงในอัตรา 1 บาทต่อลิตรเท่ากัน ซึ่งในส่วนของเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ทางกระทรวงพลังงานโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะไปบริหารจัดการเพิ่มอีก 1.50 บาทต่อลิตร ให้เป็น 2.50 บาทต่อลิตรตามที่ได้เสนอไว้ ฉะนั้นส่วนที่ได้เพิ่มเติมมาคือแกสโซฮอล์ 95 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังเสนอว่า ให้กระทรวงพลังงานไปบริหารจัดการเรื่องกองทุนน้ำมันต่อไป ซึ่งตนจะรับไปดำเนินการในส่วนที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด
 
“การลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เสนอวันนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป รวมเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับการเริ่มลดราคาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้ผู้ค้าน้ำมันได้มีเวลาในการปรับสต็อกน้ำมันด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 91 ที่กระทรวงพลังงานโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไปบริหารจัดการเพิ่มอีก 1.50 บาทต่อลิตร นั้น จะพยายามทำให้ทันวันที่ 7 พฤศจิกายน” นายพีระพันธุ์ กล่าว  


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar