"น้ำหนาว - ภูกระดึง" ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน

รองโฆษกรัฐบาล นางสาวรัชดาฯ เผยอุทยานแห่งชาติ 2 แห่งของไทย ประกาศขึ้นทะเบียน "อุทยานมรดกอาเซียน" อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมโรงเรียนไทยได้รางวัลสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 (the 17th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 17th AMME) เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน แห่งที่ 56 และ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน แห่งที่ 57  อย่างเป็นทางการแล้ว

พร้อมกันนี้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ยังได้ขึ้นรับรางวัล ASEAN Eco-Schools ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยถือเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ซึ่งได้นำแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ประกอบด้วย 4 พันธกิจ ได้แก่ นโยบาย การจัดการเรียนการสอน การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม มาเป็นกรอบในการพัฒนาโรงเรียน จนสามารถสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายมนตรี เจือไธสง อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล ASEAN Youth Eco-Champions ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งทุกความสำเร็จของการประกาศเป็นอุทยานมรดกอาเซียน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมกันทำงาน จัดเตรียมเอกสารให้ไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน และต้องชื่นชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ซึ่งได้สามารถสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนจนได้รับความชื่นชมระดับนานาชาติ” นางสาวรัชดาฯ กล่าว

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/71704

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar