3 กลุ่ม พรบ.โรคติดต่อ มีอะไรบ้าง

ในอนาคตอันใกล้อาจมีวัคซีนโควิด-19 รวมกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์อื่นๆ ส่วนยารักษาอาจมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

ประชาชนควรฉีดเข็มกระตุ้นทุก 4 เดือนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น กินอาหารร้อน ปรุงสุก ซึ่งสามารถป้องกันได้ทั้งโรคโควิด-19 และโรคทั่วไป

และทั้งนี้ โรคโควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประชาชนยังต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ... กระทรวงสาธารณสุข https://www.moph.go.thคะแนนโหวต :