ก.ค.นี้ เตรียมขึ้นค่าไฟฟ้า เหตุขาดแคลนพลังงาน พร้อมมาตรการช่วยเหลือ

"ค่าไฟแพงขึ้น 2565" เริ่มเดือนกรกฎาคม 2565 จากเดิมที่ต้องจ่าย ค่าไฟ 4 บาทต่อหน่วย โดยสาเหตุค่าไฟแพงเพราะสถานการณ์พลังงานโลก จากวิกฤต รัสเซีย-ยูเครน และกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณในอ่าวไทย ที่ลดลง จึงทำให้ค่าไฟแพงขึ้นอีก แต่ยังคงมี "มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 2565" สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ที่ประชุม กกพ. มีแนวโน้มที่จะเห็นชอบให้ขึ้นค่าไฟฟ้ารอบใหม่ จากเดิมอยู่ที่หน่วยละ 4 บาท เนื่องจากวิกฤตพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จากความยึดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประกอบกับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณในอ่าวไทย ที่ลดเหลือเพียง 1 ใน 3 ของกำลังการผลิตเดิม จากปัญหาช่วงรอยต่อผู้รับสัมปทานใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องขึ้นค่าไฟฟ้า แต่จะปรับขึ้นแค่ไหน ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพิจารณา 

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 2565
นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565
 

โดยมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า Ft เท่ากับ 0.2338 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

หมายเหตุ : กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะไม่ได้รับส่วนลดค่า Ft

null

 

 

ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEAคะแนนโหวต :