ขอนแก่นอนุมัติผ่อนคลาย รวมกลุ่มได้ 600 คน เปิดเรียนในสถานศึกษา และดื่มสุราในร้านอาหารได้

ชาวขอนแก่นเฮ...คณะกรรมการโรคติดต่อ อนุมัติผ่อนคลายรวมกลุ่มได้ 600 คน เปิดเรียนในสถานศึกษา และดื่มสุราในร้านอาหารได้

บ่ายวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 27/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญประกอบด้วยการอนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลได้ไม่เกิน 600 คน การให้เปิดเรียนออนไซด์ในสถานศึกษาทุกระดับ ยกเว้นอายุ 5 ปี ลงมา การอนุญาตให้ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Sha + หรือ thai stop covid จำหน่าย และให้นั่งดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านได้จนถึง 21:00 น เป็นต้น ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

...........

ส.ปชส.ขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :