สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกเมล่อนและพืชเศรษฐกิจที่เพิ่มมูลค่า จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :