ผู้ประกอบการเฮ! ส่งออกผลไม้ไปจีนทางรถไฟขบวนแรกใช้เวลาเพียง 5 วัน

ผู้ประกอบการเฮ! ส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ทุเรียนและมะพร้าว เที่ยวปฐมฤกษ์โดยทางรถไฟจากไทย ไปจีน เพียง 5 วันเท่านั้น ขณะที่กรมศุลกากร เร่งปรับแก้ระเบียบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

27 มี.ค.2565 – เมื่อเวลาประมาณ 10.40 น. ขบวนรถไฟขนส่งสินค้า มาเป็นผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 3 ตู้คอนเทรนเนอร์ แยกเป็นทุเรียน 2 ตู้คอนเทรนเนอร์ น้ำหนัก รวม 40 ตัน และมะพร้าว 1 ตู้คนเทรนเนอร์ น้ำหนัก รวม 20 ตัน ที่ต้นทางจากภาคตะวันออก จากสถานีมาบตาพุด จ.ระยอง ได้เดินทางมาถึงสถานีหนองคาย เพื่อจะส่งต่อข้ามไป สถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว และขนส่งต่อไปยังปลายทางที่ประเทศจีน ซึ่งถือเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์ ในการขนส่งผลไม้ไปจีน ที่ใช้การขนส่งทางรถไฟจีน-ลาว
โดยมี นายวุฒิ เร่งประดุงทอง นายด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย เจ้าหน้าที่การรถไฟ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชหนองคาย และตัวแทนของบริษัท เก้าเจริญเทรนทรานสปอร์ต จำกัด ได้ร่วมกันตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน ก่อนจะขนส่งต่อไปสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว ต่อไป
นายวุฒิ กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรที่ บริษัท เก้าเจริญเทรนทรานสปอร์ต จำกัด ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจากไทยไปจีน โดยใช้ทางรถไฟจากไทยผ่าน สปป.ลาว ก่อนจะเปลี่ยนแคร่ จากรางขนาด 1 เมตร เป็นรางขนาด 1.435 เมตร จากนั้นก็ส่งผ่านด่านบ่อเต็น (สปป.ลาว) ก่อนจะขนถ่ายอีกครั้งเนื่องจากด่านรถไฟบ่อหาน ยังไม่เสร็จเรียบร้อย แต่ทุกฝ่าย กำลังเร่งให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :