กกต. จัด Big Day ป้องกันทุจริต ย้ำ!! เห็นคนโกงเลือกตั้ง โทร 1444

กกต. จัด Big Day ป้องกันทุจริต ย้ำ!! เห็นคนโกงเลือกตั้ง โทร 1444

พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ กกต. จัดกิจกรรม Big Day ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและสร้างความมั่นใจกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

กกต. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ในการออกแบบและตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งให้ปลอดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และที่ผ่านมาได้ใช้ในการเลือกตั้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มาแล้ว ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยขณะนี้พบว่าประชาชนตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.กันมาก โดยคาดจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ส่วนการป้องกันการทุจริตเลือกตั้งนั้น ในแต่ละพื้นที่มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดและตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ โดยหากประชาชนพบเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง อบต. ให้แจ้งได้ที่หมายเลข 1444 หรือแอปพลิเคชันตาสัปปะรดได้ตลอดเวลา

ข้อมูลจากเพจ: ข่าวจริงประเทศไทยคะแนนโหวต :