ภาพโดยรวมของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สิ้นเดือนสิงหาคม 2564
ภาพโดยรวมของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สิ้นเดือนสิงหาคม 2564
??.??% - งานสำรวจเพื่อการเวนคืน การโยกย้ายผู้บุกรุก/ผู้เช่า การรื้อย้ายสาธารณูปโภค และการส่งมอบพื้นที่
??.??% - งานถ่ายโอนแอร์พอร์ต เรลลิงก์
คาดว่าเดือนกันยายน นี้ น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้น เพราะในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 คือวันที่เอกชน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด AERA1 จะเข้ามาบริหารโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ARL อย่างเต็มตัว
ต้องย้ำกับทุกๆ คน อีกครั้งว่า โครงการ รถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยจะใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และจะมีการเพิ่มส่วนต่อขยายจากสถานีพญาไท ไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีสุวรรณภูมิ ไปสนามบินอู่ตะเภาในอนาคต รวมระยะทางทั้งเส้นประมาณ 220 กม.
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
 


คะแนนโหวต :