นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูล ให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

 นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูล ให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ มีผลบัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
โดยบ่ายวันนี้ (9 กันยายน 2564) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงข่าวที่รัฐสภา ว่าตนเองได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :