วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ล็อตที่ 2 อีก 1 ล้านโดส เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ด้วยเที่ยวบิน TG675

วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ล็อตที่ 2 อีก
1 ล้านโดส เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ด้วยเที่ยวบิน TG675

Cr. รพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คะแนนโหวต :