นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

     นายกรัฐมนตรีโปรยยาหอมให้ชาวอำเภอกุฉินารายณ์บอกสิ้นสุดการรอคอยที่นี่จะไม่แล้งอีกต่อไป หลังลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬสินธุ์ หลังชาวบ้านเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ และยื่นเรื่องมายังสำนักนายกรัฐมนตรี     หลังการประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังวัดกาฬสินธุ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ พร้อมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ที่มีแผนก่อสร้างอ่างเก็นน้ำห้วยส้มป่อย ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังนายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้วยโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อยเพื่อให้ราษฎรมีพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยบอกชาวบ้านว่า “หมดเวลาแห่งการรอคอยแล้ว ที่นี่จะไม่มีปัญหาน้ำท้วมอีกต่อไป” ชาวบ้านต่างปรบมือดีใจและเข้าสวมกอดนายกรัฐมนตรีด้วยบรรยากาศที่แบอุ่นค
     ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย เกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนมีความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยการร้องทุกข์ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2555 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ต่อมามีการวางแผนศึกษาแนวทางต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลกระทบ แต่ปัญหาขณะนี้เกิดจากพื้นที่ขอบเขตโครงการ 251 ไร่เศษ อยู่ในเขตป่าสงวนประมาณ 115 ไร่จึงต้องมีการทำการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE ซึ่งกรมชลประทานได้บรรจุในแผนการศึกษาผลกระทบดังกล่างในปีงบประมาณ 2567 แล้ว ในการนี้ ชาวบ้านจึงขอให้รัฐบาลช่วยผลักดันเรื่องขอแผนการสำรวจและออกแบบ พร้อมเสนอให้ให้ตั้งงบประมาณก่อสร้างไว้รองรับ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี วงเงินงบประมาณ 400 ล้านบาท ลักษณะเป็นเขื่อนดินยาว 625 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 27.50 เมตร ความจุ 9.29 ลบ.ม. รับน้ำจากลุ่มน้ำชีเป็นหลักและลุ่มน้ำยังบางส่วน ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์กับประชาชน 5,700 ไร่ให้พื้นที่ตำบลนาขามและตำบลใกล้เคียงมีปริมาณน้ำต้นทุน มีน่ำต้นทุนลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar