นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะ ประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะ ประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar