นายเศรษฐา ทวีสิน และคณะ หารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บึงอร่าม อ.ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์

     นายเศรษฐา ทวีสิน และคณะ หารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บึงอร่าม อ.ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ โดยใส่ชุดแฟชั่นผ้าไหมแพรวา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) ได้จัดเตรียมเสื้อผ้าไหมแพรวา สีเหลือง ที่ ไว้ให้ นายกฯสวมใส่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหม ในโอกาสเดินทางมาเยือนกาฬสินธุ์

     นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่บึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้ทักทายพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ที่สวมใส่ชุดพื้นเมือภูไทผ้าไหมแพรวามาต้อนรับ ต่อจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนการนำเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่บึงอร่าม จากนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ กาฬสินธุ์ จากนั้นเยี่ยมชมบูธแผนโครงการฯ ที่ทางจังหวัดได้เตรียมนำเสนอและบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีเมืองกาฬสินธุ์ที่ชาวบ้านมาจัดแสดง เช่น พุทรานมสด มะม่วงมหาชนก ผ้าไหมแพรวา กุ้งกาฬสินธุ์ ก่อนกลับนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับชาวบ้านที่สวมใส่ชุดภูไทด้วย
     สำหรับ พื้นที่บึงอร่ามก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์จัดทำเป็นสวนสาธารณะเนื่องจากเป็นพื้นที่กว้างขาดงบประมาณในการพัฒนาและอีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นว่าพื้นที่นี้น่าจะเหมาะสมที่จะเป็นแลนด์มาร์กเนื่องจากตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 204 ขอนแก่นกาฬสินธุ์เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทางการค้าระหว่างภูมิภาคของกลุ่มประเทศอินโดจีนถือได้ว่าวางอยู่ในตำแหน่งที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมระหว่างภูมิภาคมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2263 ไร่เป็นพื้นที่น้ำ 1200 ไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่ดินอยู่ในความควบคุมของกรมธนารักษ์ขณะที่บางส่วนอยู่ในความควบคุมของกระทรวงมหาดไทย จึงมีการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่บึงอร่ามขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ อบจ.กาฬสินธุ์ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการศึกษาความเป็นได้ของโครงการแล้วโดยผ่านการเห็นชอบของประชาชน แต่ต้อง ใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 255 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เแบ่งเป็น 2 เฟส เหสแรกวงเงิน 100 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างจุดประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยใช้รูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวแวะพักนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าเป็นจุดรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเริ่มแรกต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนคาดว่าจะใช้เวลา 2 ปี ส่วนเฟสที่ 2 สร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่เพราะจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีสถานที่ในการประชุมขนาดใหญ่เลยให้ประสานกับกรมธนารักษ์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นสวนสาธารณะแต่จะขอปรับเปลี่ยนชเป็นขอพื้นที่เพื่อหารายได้โดยจะให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการบริหารจัดการพื้นที่แห่งนี้


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar