รมต.นร เตรียมลงตรวจร้านทองที่เยาวราช ร่วมกับ สคบ.

รมต.นร เตรียมลงตรวจร้านทองที่เยาวราช ร่วมกับ สคบ.

          ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ดร. พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านทอง บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อทองรูปพรรณช่วงเทศกาลตรุษจีน และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชนจากผู้ประกอบการ

เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สินค้าทองรูปพรรณต้องระบุข้อมูลบนฉลากสินค้าชัดเจน

ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ของ สคบ. เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อมูลบนฉลากสินค้า ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อประเภทหรือชนิดของทองรูปพรรณ
2. ชื่อประเทศที่ผลิต (กรณีสั่งหรือนำเข้ามาขาย)
3. ชื่อและสถานที่ประกอบการ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต/ผู้นำเข้า
4. ปริมาณความบริสุทธิ์ (หน่วย: กะรัต, เปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, สัญลักษณ์ K/น.)
5. น้ำหนัก (หน่วย: กรัม, สัญลักษณ์ ก./g)
6. ราคา (สกุลเงินไทย, สกุลเงินอื่น, สัญลักษณ์สกุลเงิน)
7. ราคารับซื้อคืนขั้นต่ำ (ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ)

นอกจากนี้หากพบผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืน ไม่แสดงฉลาก หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ตลอด 24 ชั่วโมง

รัฐบาลชวนลดการจุดธูป ลดปริมาณฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 8 – 10 ก.พ. นี้

(7 ก.พ. 67) รัฐบาลห่วงใยสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ขอเชิญชวนลดการจุดธูปหรือเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้า เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และขอให้ประกอบพิธีในเทศกาลตรุษจีนด้วยความระมัดระวัง ดูแลความเรียบร้อย ลดความเสี่ยงสาเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีจุดธูป เทียน เผากระดาษเงิน กระดาษทอง จุดประทัด หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งสายด่วน 199 ทันที พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง

 

#ตรุษจีน67 #สำนักนายกรัฐมนตรี #กระทรวงพาณิชย์ #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar