กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อน และราคายางพาราตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหา ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อเนื่อง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศสงคราม การลักลอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบด้านราคายางพาราที่เกษตรกรได้รับ ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ 16 เดือน ตลอดจนมุ่งเน้นที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับยางพาราด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐจะต้องกำหนดเป็นนโยบาย ควบคู่ไปกับการเร่งปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย โดยทีมปฏิบัติการพิเศษพญานาคราชทำหน้าที่สอดส่องและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายางผิดกฎหมาย ซึ่งหากพบเบาะแสผู้กระทำผิด สามารถแจ้งหน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินการจับกุมทันที พร้อมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งจุดตรวจสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศเมียนมาด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกด้านตามนโยบายและแผนที่วางไว้ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและราคาสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรให้กินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคการเกษตรเติบโต มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป

มาตรการปราบปรามเข้มข้น ส่งผลให้ราคายางปรับขึ้น

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยมาตรการปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนอย่างเข้มงวดจริงจังของรัฐบาล ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับทั้งกระทรวงพาณิชย์ ทหารและตำรวจ เป็นผลให้ราคายางพารา (ยางแผ่นรมควันชั้น 3) ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนมกราคม 2567 เพิ่มสูงขึ้นจาก กก. ละ 57 บาทเป็น กก. ละ 72 บาท เพิ่มสูงขึ้นถึง กก. ละ 15 บาท โดยพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศสามารถกรีดยางได้วันละราว ๆ 14 ล้านกิโลกรัม ดังนั้น ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถทำรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้นถึงวันละ 210 ล้านบาท และถ้าตลอดทั้งปี ราคายางไม่ต่ำกว่า กก. ละ 72 บาทเช่นนี้ รายได้ของชาวสวนยางทั้งประเทศก็จะเพิ่มขึ้นถึงปีละ 76,650 ล้านบาท

การค้าไทยส่งเสริมราคายางแปรรูป เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทยได้รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยกลไกตลาดเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย โดยตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา สามารถดูแลราคายางได้เพิ่มขึ้นถึงกิโลกรัมละ 20 บาท คิดเป็นมูลค่าร่วม 40,000 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ และจากการประชุมแนวทางการดำเนินการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยอย่างต่อเนื่อง ได้มีข้อสรุปสำหรับแนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยอีกอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้กฎหมาย EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ของสหภาพยุโรป เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดยางพารา และโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยยางแปรรูป เช่น ยางล้อ หมอนยางที่นอนยาง รองเท้ายาง เป็นต้น โดยทั้งสองแนวทางนี้จะสอดประสานกันในการเสริมให้ราคายางเพิ่มสูงขึ้น

#แก้ไขราคายางพารา #ยางพาราแปรรูป #กระทรวงเกษตรฯ  #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar