ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินวัด การขอใช้ที่ดินในเขตป่าไม้สร้างวัด

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินวัด การขอใช้ที่ดินในเขตป่าไม้สร้างวัด #พุทธอุทยาน ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร #พวงเพ็ชรชุนละเอียด #รัฐบาลไทย #นายกเศรษฐา #วัด #สกลนคร #ป่าสงวน #ทำงาน #กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar