อินเดีย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงและพระราชินี พระราชทานพระราช จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน ช่วยเหลือชาวอินเดีย

อินเดีย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงและพระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน ช่วยเหลือชาวอินเดีย

 

💥💥นายอรินดัม บักจี โฆษกกระทรวงกิจการต่างประเทศของอินเดีย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยลำเลียงไปพร้อมเครื่องบินเที่ยวพิเศษจากกองทัพอากาศ เดินทางถึงอินเดียเมื่อวานนี้

🔷🔷นายอรินดัม กล่าวยกย่องประเทศไทยว่าเป็นหุ้นส่วนอันสำคัญยิ่งของอินเดีย และชื่นชมสมาคมชาวอินเดีย, หอการค้าไทยอินเดีย และสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีอินเดียในประเทศไทยที่ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือมาพร้อมกันนี้

💢💢 ทั้งนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ภายในสาธารณรัฐอินเดีย อยู่ในภาวะวิกฤติ มีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 22,295,911 ราย นับเป็นอันดับ 2 ของโลก มีผู้ป่วยต่อวันล่าสุดที่ 409,300 ราย ซึ่งสูงสุดในโลก ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และถังออกซิเจนขาดแคลนทั่วประเทศคะแนนโหวต :