สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 14

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน

การนี้ ทรงสนพระราชหฤทัยการสาธิตศิลปหัตกรรมที่ล้ำค่า พร้อมทรงทอผ้าไหมยกทองด้วยกี่ทอมือโบราณพันห้าร้อยตะกอ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar