กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 32 ชดเชยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินให้เกษตรกร 24 พ.ค. นี้

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "กรมประชาลั้น อนุมัติเงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 32 เตรียมจ่ายเงิน 24 พ.ค. นี้ f สำนักประชาสัมพันธ์เขต กรมประชาสัมพันธ์"

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 32 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2566 โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่างตันละ 313.05 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 5,008.80 บาท สำหรับข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การที่ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี ในระดับที่สูงกว่าราคาประกัน ทำให้ไม่มีส่วนต่างชดเชย ส่งผลให้รัฐบาลจ่ายชดเชยส่วนต่างน้อยลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับในงวดที่ 1 - 31 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.636 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,866.81 ล้านบาท เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar