จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

*** วันนี้ (3 ก.พ. 66) ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

*** สืบเนื่องจากวันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566  พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ ห้องรับรองของเลขาธิการพระราชวัง  อาคารพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ 904  โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย รองเลขาธิการพระราชวัง  เป็นประธานในพิธีและได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย มอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566  พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เล่ม และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบให้แก่ข้าราชการในจังหวัดที่เห็นสมควร จำนวน 2 เล่ม  

*** จังหวัดขอนแก่น จึงจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และพลตรี คณธัช ชนะกาญจน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :