จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันนี้ (20 ม.ค. 2566) ที่ถนนสาย บ.โนนสมบูรณ์ - บ.หนองขาม ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 โดยมีข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

*** ด้วยในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาลอันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักร มาถึงกาลปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยตลอดมา

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :