หน่วยทหารในจังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล วันกองทัพไทย

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยทหาร และกำลังพลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องใน “วันกองทัพไทย” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ลานสวนสนามค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดกำลังสวนสนาม จำนวน 5 กองพันสวนสนาม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นร่วมในพิธี

สำหรับความสำคัญของ “วันกองทัพไทย” เมื่อปีพุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันกองทัพไทย” “วันยุทธหัตถี” และ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” นอกจากนี้ ยังเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง เหล่าทหาร และประชาชนชาวไทยได้สำนึกในบุญคุณของอดีตทหารหาญที่ได้เสียสละชีวิต เลือด เนื้อ ในการปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติ พร้อมทั้งได้ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นธงประจำหน่วยทหารที่มีความสำคัญยิ่ง และถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :