จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันนี้ (18 ม.ค. 2566) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

*** โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ถวายพานพุ่ม ดอกไม้สด จากนั้น จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และอ่านคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้

*** สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งเมียนมา เป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าตั้งแต่นั้นมา ไม่มีข้าศึกใดกล้ามารุกรานชาติไทยนานถึง 150 ปี ซึ่งวันที่พระองค์มีชัยชนะนี้ตรงกับวันจันทร์ 18 มกราคม 2135 หรือ เมื่อ 426 ปีล่วงมาแล้ว แต่เดิมนั้น วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เรียกกันว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" และทางกองทัพไทยได้กำหนดให้เป็น "วันกองทัพไทย" ด้วย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มกราคมของทุกปี ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหม่ให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี และเป็นวันรัฐพิธีแทนวันที่ 25 มกราคม โดยมีการประกอบพิธีวางพานพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar