มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (17 ม.ค. 2566) ที่ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ได้มอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย ผ้าห่มกันหนาว หนังสือ น้ำยาล้างจานและผงซักฟอกให้แก่นักเรียนตัวแทนนักเรียนรับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

*** ในการนี้ นางสุวิชญา ชินธนาชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาเรียนร่วม ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 763 คน มีบุคลากรรวม 73 คน

*** นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระเมตตาพระราชทานสิ่งของให้แก่นักเรียน จึงขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar