จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันนี้ (17 ม.ค. 2566) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางพานพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

*** พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุง ปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะ และวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนก อนันต์เป็นมรดกของชาติ ที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญ ไว้ให้แก่ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยทุกคน สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar