ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้นายณัฐวัฒิ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (จิตอาสาที่ช่วยดับเพลิง และโดนไฟลวกบริเวณหัวเข่าไปจนถึงศรีษะ) ณ โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้นายณัฐวัฒิ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (จิตอาสาที่ช่วยดับเพลิง และโดนไฟลวกบริเวณหัวเข่าไปจนถึงศรีษะ) ณ โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายณัฐวัฒิ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ราษฎรจิตอาสา ได้เข้าไปช่วยดับเพลิงที่กำลังไหม้บ้านนายณัฐวุฒิ จันทมาส บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๖ บ้านสมบูรณ์สุข ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จนตัวเองได้รับบาดเจ็บโดนไฟลวกบริเวณหัวเข่าไปจนถึงศรีษะ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๔๔ น. และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับนายณัฐวัฒิ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ราษฎรจิตอาสา ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar