ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนขอนแก่น

ผ่านพ้นปี 2565 มาด้วยดี จังหวัดขอนแก่นขอบคุณสื่อมวลชนขอนแก่น ที่ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดขอนแก่นมาด้วยดีตลอดทั้งปี..ทั้งน้ำท่วม..งานเทศกาลไหมทั้งรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่/สงกรานต์...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นในฐานะเจ้าของโครงการจัดงาน ร่วมกับสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ปกครองจังหวัด ก็ขอบคุณสื่อขอนแก่นและปี 2566 ก็ขอให้ร่วมมือกันแบบนี้เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดของเรา


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :