ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 นำสื่อมวลในในสังกัด ร่วมทำข่าว ประชาสัมพันธ์ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย "ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการบรรเทาทุกข์จากปัญหาอุทกภัย" ไทย - ลาว

11 พ.ย.2565 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ในฐานะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์นำสื่อมวลในในสังกัดทั้งโทรทัศน์และวิทยุร่วมทำข่าว ประชาสัมพันธ์ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย "ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการบรรเทาทุกข์จากปัญหาอุทกภัย ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar