นายกฯ ยืนยันในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ไทย และ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ที่พิเศษ เกื้อกูล เคารพซึ่งกันและกัน

วันนี้ (28 ตุลาคม 2565) เวลา 11.50 น. ณ บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวแสดงความยินดี และความร่วมมือโครงการฯ โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยสาระสำคัญจากคำกล่าวนายกรัฐมนตรี ดังนี้

นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานร่วมกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศ และเป็นความคืบหน้าสำคัญจากการหารือของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ เมื่อครั้งนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2565 สะท้อนซึ่งความสัมพันธ์อันดี เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันในทุกระดับ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสมอมา

พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 5 เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ ความภาคภูมิใจของทั้งสองประเทศที่ร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมาโดยตลอด รวมถึงเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ภายหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 5 ถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลไทย ในการเชื่อมต่อ สปป.ลาว และภูมิภาค รวมถึงยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สปป. ลาว ที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของภูมิภาค

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สะพานแห่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการไปมาหาสู่กัน เพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย กับ สปป. ลาว ตลอดจนช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคระหว่างไทย - ลาว – เวียดนามบนเส้นทางหมายเลข 8 รวมถึงสามารถเชื่อมต่อไปยังจีนได้สะดวกมากขึ้น ทำให้การค้าขายในภูมิภาคคล่องตัวและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และในบริบทการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 สะพานแห่งนี้จะช่วยรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยและตอนกลางของ สปป.ลาว โดยเฉพาะระหว่างจังหวัดบึงกาฬ และแขวงบอลิคำไซ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้น เกิดการพัฒนาในพื้นที่ และการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทั้งสองฝั่ง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย สปป.ลาว ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 5 ให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม เชื่อมั่นว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาเพื่อเป็นของขวัญสำคัญให้ชาวไทยและชาวลาวในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลไทยพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล สปป. ลาว ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือที่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางศิลาฤกษ์ นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องเดอะวัน คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :