ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม หรือ jic พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม ที่โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

14 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม หรือ jic พร้อมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม ที่โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม มาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา พื้นที่น้ำท่วมหนักสุดคือบ้านวังเวิน หมู่ 8 ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทางเข้าออกหมู่บ้าน เด็กนักเรียน 60 กว่าคน ต้องใช้เรือในการเดินทางออกจากหมู่บ้านมาโรงเรียน

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม หรือ jic กล่าวว่าการเดินทางมาติดตามสถานการณ์ในครั่งนี้เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตามบทบาทภารกิจของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่สำนักประชาสะมพันธ์เขต 1 ได้ตั้งขึ้นหลังจากมีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นที่จังหวัดเลย ขอนแก่น และ มหาสารคาม เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar