กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดงานครบรอบ 77 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 1 ก.ย. 65 ที่โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านเหลี้ยว จุ้น หยุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดขอนแก่น , ท่านสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น , ท่านณัฐพล ประคุณ ศึกษาภัณฑ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น สมาคม ชมรม และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เข้าร่วมงาน โดยมี ท่าน จู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ

*** ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 77 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่า ชาวไทยและชาวเวียดนาม มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน และปัจจุบันมีคนไทย เชื้อสายเวียดนาม อาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก รวมทั้งจังหวัดขอนแก่น ในผืนแผ่นดินไทยด้วยวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน นับตั้งแต่ปี 2539 ที่รัฐบาลเวียดนามได้เปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ทำให้พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีการติดต่อกับพี่น้องชาวเวียดนามได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า มิตรภาพ และความจริงใจระหว่าง 2 ประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่น และแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :