แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาวและจังหวัดบึงกาฬ บรรลุข้อตกลงการหารือ การเก็บค่าบริการ ค่าขนส่งเรือแพขนานยนต์ เรือโดยสาร พาหนะเข้า - ออก ด่านแขวงบอลิคำไซกับด่านบึงกาฬ

แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาวและจังหวัดบึงกาฬ บรรลุข้อตกลงการหารือ การเก็บค่าบริการ ค่าขนส่งเรือแพขนานยนต์ เรือโดยสาร พาหนะเข้า - ออก ด่านแขวงบอลิคำไซกับด่านบึงกาฬ 

◾️◾️ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 ที่ห้องประชุมโรงแรมดอกจำปา เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ท่านสมใจ แก้วสุวัน รองหัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงบอลิคำไซพร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬและคณะ เพื่อประชุมทบทวนบทบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือแพขนานยนต์ เรือโดยสาร พาหนะเข้าออก บริเวณด่านจังหวัดบึงกาฬกับด่านบอลิคำไซโดยมีผู้ประกอบการท่าแพขนานยนต์และเรือข้ามฟากทั้งสองฝั่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ 

◾️◾️ ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันคือ กำหนดการบริการเปิดด่านให้บริการขนส่งในวันธรรมดาปกติตั้งแต่ เวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น. ล่วงเวลาตั้งแต่หลังเวลา 16.00 น.เป็นต้นไปถึง 18.00 น. ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการของแต่ละฝ่ายให้กำหนดว่าเป็นการทำงานล่วงเวลาค่าบริการล่วงเวลา ให้ปฏิบัติตามระเบียบของแต่ฝ่ายเป็นผู้กำหนด สำหรับอัตราค่าขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากเก็บคนละ 60 บาทต่อเที่ยว ค่าเช่าเหมาลำเรือข้ามฟาก 1,000 บาทต่อเที่ยว 

◾️◾️ ที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือประชาชนทั้งสองฝั่งที่ประกอบอาชีพหาปลาตามลำแม่น้ำโขงไม่ให้หาปลาบริเวณแนวการขนส่งเดินเรือแพขนานยนต์ อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยมิตรภาพความร่วมมือร่วมใจทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง บึงกาฬ-บอลิคำไซ

.
📻สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar