ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงไทยลาว ปีที่ 5

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนศิลปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงไทยลาว ปีที่ 5


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :