ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมในโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงไทย-ลาว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนศิลปะและดนตรีแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมในโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงไทย-ลาว เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ผ่านศิลปการแสดง


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :