จังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 ที่หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมในพิธี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป พร้อมทั้งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูนและการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำหัวหน้าส่วนราชการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

📑เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

📸ภาพข่าว : สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์📻


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :