กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 แล้ว ด้วย 8 ขั้นตอน เพื่อความมั่นใจแก่ประชาชนทุกคน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 แล้ว ด้วย 8 ขั้นตอน เพื่อความมั่นใจแก่ประชาชนทุกคน
ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :