กิจกรรมนิทรรศการ APEC 2022 จ.ขอนแก่น

           จังหวัดขอนแก่นเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการ APEC 2022 เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของเอเปคและบทบาทของประเทศไทยในเอเปค ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

กิจกรรมนิทรรศการ APEC 2022 จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกันเปิดงาน ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2565 ของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ Open Connect Balance และความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่นในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเมืองอัจฉริยะ Smart City ซึ่งมีศักยภาพสอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ไทยผลักดันในเวทีเอเปค โดยเฉพาะในมิติการส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งในด้านการค้า การลงทุน การเดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อเร่งฟื้นฟูการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากผู้ประกอบการท้องถิ่น และการจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในโอกาสการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทยอีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมนิทรรศการ APEC 2022 ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 26 มิถุนายน 2565 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้านการคลัง ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทย ขอบคุณรัฐบาลที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับ จ.ขอนแก่นเป็นพื้นที่ของการจัดการประชุม โดยมีความสำคัญต่อจำนวนประชาชนโลกถึง 40% เศรษฐกิจโลกในภาพรวม GDP 62% ซึ่งก็จะมีผลต่อการเจริญด้านเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลกำลังจะดำเนินเศรษฐกิจไปอย่างก้าวกระโดด โดยใช้เขตเศรษฐกิจเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ เป็นโอกาสดีที่เราจะนำสินค้าในท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก อย่างเช่น ผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่ ลายแคนแก่นคูน ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมอบเป็นของที่ระลึกให้กับทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :