วันสตรีสากล

8 มีนาคม "วันสตรีสากล"
เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar